Posted in بازوی رباتیک

ربات mGrip: بازوی ربات هوشمند

ربات mGrip یک بازوی ربات هوشمند بوده که اجازه می‌دهد تا ابزار آلات سریع ساخته شده و با سرعت عمل فوق‌العاده بالایی به فعالیت‌های خود…

Posted in ربات زنجیردار

ربات RVR: ربات زنجیردار هوشمند

ربات RVR یک ربات زنجیردار هوشمند بوده که در نگاه اول شباهت زیادی به یک خودروی اسباب بازی رباتیک دارد و در واقع می‌توان گفت…

Posted in ربات شناگر

ربات Saildrone: ربات شناور هوشمند

ربات Saildrone یک ربات شناور هوشمند بوده که در حوزه پلتفرم‌های تحقیقاتی و پژوهشی است که می‌توانند برای مدت زمان طولانی به مکان‌های دور فرستاده…

Posted in ربات صنعتی

ربات Astrobee: زنبور رباتیک هوشمند

ربات Astrobee یک زنبور رباتیک هوشمند بوده که می‌تواند در انجام کارهای روزمره و توسعه و آزمایش فناوری گرانش صفر به خدمه ایستگاه فضایی بین…

Posted in ربات چهار چرخ

ربات Romu: ربات چهار چرخ هوشمند

ربات Romu یک ربات چهار چرخ هوشمند بوده که می‌تواند مجموعه‌ای از شمع‌ها را با خود حمل کرده و در درون خاک نصب کند. ربات…

Posted in ربات آموزشی

ربات Tega: ربات اجتماعی هوشمند

ربات Tega یک ربات اجتماعی هوشمند بوده که یک پلتفرم تحقیقاتی طراحی شده برای حمایت از تعاملات درازمدت با کودکان شماست. ربات Tega، فناوری تلفن…

Posted in ربات صنعتی

ربات Spyndra: ربات عنکبوتی هوشمند

ربات Spyndra یک ربات عنکبوتی هوشمند بوده که دارای هشت موتور و یک IMU بوده و از طریق Raspberry-PI 3 اجرا می‌شود. ربات Spyndra می‌تواند…

Posted in ربات خدماتی

ربات Eva: ربات خدماتی هوشمند

ربات Eva یک ربات خدماتی هوشمند بوده که با استفاده از حسگرهای مادون قرمز و سیستم مسیریابی هوشمند در فضای عمومی حرکت می‌کند. ربات Eva…

Posted in ربات شناگر

ربات Guardian LF1: ربات زیردریایی هوشمند

ربات Guardian LF1 یک ربات زیردریایی هوشمند بوده که توسط انسان هدایت شده بطوریکه دو میله فلزی شیر ماهی را احاطه کرده سپس شوک الکتریکی…

Posted in ربات ماژولار

ربات Tesserae: ربات ماژولار هوشمند

ربات Tesserae یک ربات ماژولار هوشمند بوده که باید به عنوان ماژول‌های قابل انعطاف و قابل تنظیم برای کمک به عملیات ماموریت چابک مورد توجه…