Posted in ربات نظامی

ربات Nerekhta: ربات تانک هوشمند

ربات Nerekhta دارای چرخ‌های زنجیردار سبک، بدنه زرهی، گیره‌هایی برای نصب تجهیزات ویژه و سه ماژول رزمی، حمل و نقل و شناسایی توپخانه‌ای است. ماژول…

Posted in ربات شناگر ربات نظامی

ربات MantaDroid: ربات زیرآبی هوشمند

ربات MantaDroid برای نظارت بر زیر آب و مطالعات تنوع زیستی دریایی طراحی شده است. این ربات بهتر از برخی وسایل دیگر مورد استفاده در…

Posted in ربات نظامی

ربات Mega Hurtz: ربات حمل بار هوشمند

ربات Mega Hurtz یک ربات حمل بار هوشمند بوده که یکی دیگر از پلتفرم‌های رباتیک است که قادر به بلند کردن اجسام سنگین و حتی…

Posted in ربات نظامی

ربات WT-۵۰۰: ربات زنجیردار هوشمند

ربات WT-۵۰۰ یک ربات زنجیردار هوشمند بوده که قادر به جابجایی و کشیدن بار در زمین‌های ناهموار می‌باشد. همچنین دارای سیستم تشخیص موانع، تشخیص لبه…

Posted in ربات نظامی

ربات Quator: ربات چهار چرخ هوشمند

ربات Quator یک ربات چهار چرخ هوشمند بوده که برای حمل بارهای سنگین، کمک‌های فنی، تشخیص، تحقیق و برنامه‌ریزی ساخته شده است. این ربات می‌تواند…

Posted in ربات نظامی

ربات T۷: ربات خنثی ساز بمب

ربات T۷ یک ربات خنثی ساز بمب بوده که دارای یک دوربین با رزولوشن بالا (HD) است و این دوربین تمامی بخش‌ها را پوشش خواهد…

Posted in ربات نظامی

ربات Komodo-۰۸: ربات زنجیردار هوشمند

ربات Komodo-۰۸ یک ربات زنجیردار هوشمند بوده که دارای سیستم تعلیق کریستی و سیستم تعادل چهار چرخی ماتیلدا است که دارای جذابیت جذب و توانایی…

Posted in ربات نظامی

ربات MA۷۵۰B: ربات زنجیردار هوشمند

ربات MA۷۵۰B یک ربات زنجیردار هوشمند بوده که برای تمیز کردن کشتی با استفاده از جذب مغناطیسی خزنده ربات با قدم زدن شاسی، محصول دارای…

Posted in ربات نظامی

ربات PETER: افسر پلیس رباتیک

ربات PETER یک افسر پلیس رباتیک بوده که می‌تواند وسایل نقلیه را شناسایی کرده تا رانندگانی که بدون پارکینگ و قوانین انتظامی در محوطه بیرون…

Posted in ربات نظامی

ربات AlienGo: ربات چهارپا هوشمند

ربات AlienGo یک ربات چهارپا هوشمند بوده که دارای یک محافظ و سنسورهای بصری است که جهت‌گیری محیطی آن را تقویت می‌کند. تاکنون اطلاعات دقیقی…