Posted in ربات ماژولار

ربات Fable: ربات ماژولار هوشمند

ربات Fable یک ربات ماژولار هوشمند بوده که دارای یک ماژول مشترک با دو موتور قوی سروو، دسکتاپ برنامه‌نویسی بیسیم، تلفن هوشمند، اشاره‌گر لیزری و…

Posted in ربات ماژولار

ربات Simba: ربات ماژولار هوشمند

ربات Simba یک ربات ماژولار هوشمند بوده که بازوی ماژولار آن دارای یک واحد فعال برای هر ماژول است. برای افزایش قابلیت نگهداری، یک دست…

Posted in ربات ماژولار

ربات Tesserae: ربات ماژولار هوشمند

ربات Tesserae یک ربات ماژولار هوشمند بوده که باید به عنوان ماژول‌های قابل انعطاف و قابل تنظیم برای کمک به عملیات ماموریت چابک مورد توجه…

Posted in ربات ماژولار

ربات Krypton: ربات ماژولار هوشمند

ربات Krypton یک ربات ماژولار هوشمند بوده که دارای جنبه‌های سرگرمی و آموزشی برای کودکان است. ربات Krypton بر روی هوش‌های چندگانه کودکان مانند هوش…

Posted in ربات ماژولار

ربات Cellrobot: ربات ماژولار هوشمند

ربات Cellrobot یک ربات ماژولار هوشمند بوده که به صورت قسمت‌های دایره‌ای و توپی شکل ساخته شده است و بازوهای توپی مختلفی دارد که با…