Posted in ربات شناگر

ربات Sparus II: ربات شناگر هوشمند

ربات Sparus II یک ربات شناگر هوشمند بوده که می‌تواند توسط کاربر نهایی سفارشی‌سازی شده و از نرم‌افزار معماری باز، براساس ROS برای برنامه‌نویسی استفاده…

Posted in ربات شناگر

ربات Saildrone: ربات شناور هوشمند

ربات Saildrone یک ربات شناور هوشمند بوده که در حوزه پلتفرم‌های تحقیقاتی و پژوهشی است که می‌توانند برای مدت زمان طولانی به مکان‌های دور فرستاده…

Posted in ربات شناگر

ربات Guardian LF1: ربات زیردریایی هوشمند

ربات Guardian LF1 یک ربات زیردریایی هوشمند بوده که توسط انسان هدایت شده بطوریکه دو میله فلزی شیر ماهی را احاطه کرده سپس شوک الکتریکی…

Posted in ربات شناگر

ربات Blood: ماهی رباتیک هوشمند

ربات Blood یک ماهی رباتیک هوشمند بوده که به نحو باورپذیر و واقعی‌تری حرکت می‌کند. محققان سازنده ربات Blood با معرفی و استفاده از یک…

Posted in ربات شناگر

ربات Aigamo: ربات پاکسازی مزارع برنج

ربات Aigamo یک ربات پاکسازی مزارع برنج بوده که در زیر این ربات دو پدال لاستیکی چرخنده برای حرکت آن در نظر گرفته شده است….

Posted in ربات شناگر ربات نظامی

ربات Remus۱۰۰: ربات زیردریایی هوشمند

ربات Remus۱۰۰ یک ربات زیرآبی هوشمند بوده که می‌تواند با انواع مختلفی از سنسورهای استاندارد و یا سفارشات مشتری مشخص شده و گزینه‌های سیستم برای…

Posted in ربات شناگر ربات نظامی

ربات MantaDroid: ربات زیرآبی هوشمند

ربات MantaDroid برای نظارت بر زیر آب و مطالعات تنوع زیستی دریایی طراحی شده است. این ربات بهتر از برخی وسایل دیگر مورد استفاده در…

Posted in ربات شناگر

ربات Tunabot: ماهی رباتیک هوشمند

ربات Tunabot یک ماهی رباتیک هوشمند بوده که می‌تواند الهام بخش حرکت سریع وسایل نقلیه خودران در زیر آب‌های اقیانوس‌ها باشد. ربات Tunabot می‌تواند سرعت…