Posted in ربات صنعتی

ربات Heros: ربات سه چرخ هوشمند

ربات Heros یک ربات سه چرخ هوشمند بوده که می‌تواند بار حمل نموده و با سنسورهای مختلفی که بر روی آن تعبیه شده در ربات…

Posted in ربات صنعتی

ربات Astrobee: زنبور رباتیک هوشمند

ربات Astrobee یک زنبور رباتیک هوشمند بوده که می‌تواند در انجام کارهای روزمره و توسعه و آزمایش فناوری گرانش صفر به خدمه ایستگاه فضایی بین…

Posted in ربات صنعتی

ربات Spyndra: ربات عنکبوتی هوشمند

ربات Spyndra یک ربات عنکبوتی هوشمند بوده که دارای هشت موتور و یک IMU بوده و از طریق Raspberry-PI 3 اجرا می‌شود. ربات Spyndra می‌تواند…

Posted in ربات صنعتی

ربات LEeCH: زالو رباتیک هوشمند

ربات LEeCH یک زالو رباتیک هوشمند بوده که با الهام از زالو می‌تواند از دیوار بالا برود و برای انجام حرکات مختلف بر روی یک…

Posted in ربات صنعتی

ربات Geco: ربات بالارونده هوشمند

ربات Geco یک ربات بالارونده هوشمند بوده که روی سطوح مسطح حرکت می‌کند و دارای نوار LED است تا در تاریکی قابل رویت باشد. ربات…

Posted in ربات صنعتی

ربات Snake: ربات مار هوشمند

ربات Snake یک مار رباتیک هوشمند بوده که با ترکیب اشکال ساده مانند خط مستقیم، قوس دایره‌ای و مارپیچ، روش طراحی فرم مورد نظر یک…