Posted in ربات زنجیردار

ربات RVR: ربات زنجیردار هوشمند

ربات RVR یک ربات زنجیردار هوشمند بوده که در نگاه اول شباهت زیادی به یک خودروی اسباب بازی رباتیک دارد و در واقع می‌توان گفت…

Posted in ربات زنجیردار

ربات RVR: ربات حمل بار هوشمند

ربات RVR یک ربات حمل بار هوشمند بوده که به تریلر متصل می‌شود و می‌تواند با کمترین فضای پارک، آن را بدون اتصال به کامیون…

Posted in ربات زنجیردار

ربات TeleTrak: ربات زنجیردار هوشمند

ربات TeleTrak یک ربات زنجیردار هوشمند بوده که بسیار در محیط‌های صنعتی و تولیدی قابلیت بهره‌ برداری را داراست. ربات TeleTrak دارای سیستم رانندگی مبتنی…

Posted in ربات زنجیردار

ربات MLT-۴۲: ربات بازرسی هوشمند

ربات MLT-42 یک ربات بازرسی هوشمند بوده که دارای قابلیت ضدآب بودن، سهولت در استفاده، کنترل بیسیم، اجرای عملیات در مکان‌های تنگ و غیرقابل دسترس…

Posted in ربات زنجیردار

ربات Airbot One: ربات زنجیردار هوشمند

ربات Airbot One یک ربات زنجیردار هوشمند بوده که وظیفه بازرسی و تمیز کردن مجرای لوله‌های نسبتا قطور را با دو موتور قدرتمند خود برعهده…